สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมแถลงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่

        วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการแถลงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิรุฬ พรรณเทวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุญนาค หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปรษณีย์ไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตลิ้นจี่ อำเภอฝางไปสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ Thailandpostmart นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนา เรื่องช่องทางการตลาดออนไลน์ สำหรับทางออกสถานการณ์โควิด-19 โดยมีผู้ร่วมการสนทนา ได้แก่ ประธานแปลงใหญ่ผู้ปลูกลิ้นจี่อำเภอฝาง ประธานแม่บ้านเกษตรกรผู้แปรรูป ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ธกส. และไปรษณีย์ไทย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=3028431320583752