สศก. จัดโครงการบรรยาย การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

      วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดโครงการบรรยาย การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สศก. มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป โดยมี นางสาวภัทรา เสริมทรัพย์ ผู้อำนวยกลุ่มงานเครือข่ายภาคประชาสังคมป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ อาคารวิสัยทัศน์ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3079027242186356