สศก. ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

      วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสาวภัสชา ผ่องใส รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดปรินายกวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3079577785464635