สศท.3 ร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ที่หอประชุมทองใหญ่        ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงออก        ถึงความกตัญญุกตเวทิตาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย