สศท.2 ร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 ก.ค. 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิการเกษตรที่ 2 และเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69 รูป ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และร่วมลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีดังกล่าว