ผอ.สศท.2 ร่วมพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว