ตั้งทีมรุก 4 จังหวัดอิสาน สศข.5 เจาะ 6 ร้อยหมู่บ้าน สำรวจข้าวนาปี 56/57

รุกโครงการจัดทำข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลของการผลิต สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 ลุยแผนจัดเก็บข้อมูลข้าวนาปี 2556/57 พร้อมวางกำลังลงพื้นที่ 4 จังหวัดอิสาน นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เจาะกลุ่มตัวอย่างกว่า 6 ร้อยหมู่บ้าน 2 -22 มกราคมนี้