สศข.1 ร่วมพัฒนากาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง จับมือทุกหน่วยดันประสิทธิภาพการผลิตสู่สากล

สศข.1 ร่วมหารือแนวทางการวิจัยและพัฒนากาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง แนะ เกษตรกรให้ความพิถีพิถันในการเก็บเกี่ยว และการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ พร้อมร่วมทุกภาคี ก้าวสู่พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานวิจัยและพัฒนากาแฟอราบิก้า หวังสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตแล