กำแพงเพชร สานต่อโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ดึงโครงการชลประทานวังบัว เข้าร่วมปี 57

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 12 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดกำแพงเพชร สานต่อโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 57 ดึงโครงการชลประทานวังบัว องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนคร ของจังหวัดเข้าร่วมโครงการ หวังเกิดประโยชน