อุบลฯ ผลักดันอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ ร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรปี 57

คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัดอุบลราชธานี ชูอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2557 ด้าน สศข.11 เตรียมลงพื้นที่สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร และติดตามการดำเนินโครงกา