ชูผลพยากรณ์ไม้ผลตะวันออก สศข.6 เผย อากาศหนาวนานฉุดการออกดอกลองกองล่าช้า

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 ระบุ ไม้ผลภาคตะวันออก 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ปีนี้ให้ผลผลิตลดลงเล็กน้อย โดยเฉพาะมังคุด เนื่องจากให้ผลผลิตมากในปีที่ผ่านมา เผย ขณะนี้ไม้ผล ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงทยอยออกดอกเพิ่มเติม แจงอากาศหนาวหนาน ฉุดชะงักกา