เกาะติดสินค้าเกษตรไทยกับอาเซียน สศก. เผย ไทยยังได้ดุล แนะ การเปิดเออีซี เป็นโอกาสพัฒนาการแข่งขัน

สศก. เผยสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน ระบุ ปี 56 ไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.7 แสนล้านบาท โดยสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ คือ น้ำตาล ยางพารา ข้าว และกาแฟสำเร็จรูป แนะ หากไทยต้องการรักษาและเพิ่มความสามารถในการแข่งข