กัมพูชาเตรียมรุกฐานส่งออกมันฯ ไปตลาดจีน เล็งพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมไทย

สศก. เผยผลการศึกษาศักยภาพสินค้าเกษตรรองรับเออีซี กรณีศึกษามันสำปะหลังในกัมพูชา ระบุ กัมพูชา มีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง จากความได้เปรียบในด้านต้นทุน และค่าจ้างแรงงานถูก พร้อมเตรียมรุกฐานการส่งออกไปยังตลาดจีน ด้านรัฐและเอกชนกัมพูชา เล็งสานต่อ