มาตรการการกีดกันทางการค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง WTO ระบุ กระทบการนำเข้าของโลกร้อยละ 1.3

สศก. เผย WTO ระบุ การเติบโตทางการค้าของโลกในปี 57 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4.5 ในขณะที่มีมาตรการข้อจำกัดทางการค้าใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 4 ร้อยมาตรการ กระทบการนำเข้าของโลกมูลค่า 240 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลุ้นเจรจารอบโดฮาปีนี้ กับข้อตกลงทางการค้าในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น