ชูผลการสำรวจไม้ผลเอกภาพตะวันออก คาดให้ผลผลิต 7.7 แสนตัน ย้ำต้องติดตามต่อเนื่อง

คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก แจงผลการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลเอกภาพ ปี 57 รวม 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เผย ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อยซึ่งมีผลผลิตรวมประมาณ 7.7 แสน