สศก.เปิดผลวิเคราะห์ต้นทุน และสถานการณ์การผลิตผลไม้ของประเทศในปัจจุบัน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงผลวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตผลไม้ ไตรมาสแรกปี 57 เผย ต้นทุนการผลิตต่อไร่ในภาพรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ด้านสถานการณ์การผลิตพบว่า ผลไม้หลายชนิดส่วนใหญ่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น คาด ผลผลิตจะทยอยออกใกล้เคียงกัน และไม่มีปัญหาด้านรา