เกาะติดสับปะรดประจวบ สศข.10 เผย ผลผลิตลด ดันราคาสูง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 เกาะติดสถานการณ์การผลิตสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เผยราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนมีนาคมเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 7.80 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 83 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา