สศก.ร่วมถกข้อกังวลคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยกับจีน ยัน ข้าวไทยคงความหอมได้คุณภาพตามพันธุกรรม

เกษตรฯ ร่วมหารือคณะเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงขององค์การบริหารธัญพืชแห่งรัฐ (SAG) จากจีน ไขข้อกังวลรสชาติข้าวไทยที่มีความหอมน้อยลง พร้อมยืนยัน มีการตรวจสอบพันธุกรรมแน่นอน เดินหน้าเร่งมาตรการแก้ไขการปลอมปนจากผู้ประกอบการจีนที่นำไปบรรจุใหม่ ควบคู่กับตรวจสอบคุ