สศข.4 ร่วมขับเคลื่อนบริหารจัดการสินค้าข้าว ชู จ.ร้อยเอ็ด เล็งเปิดตลาดนัดข้าวประจำปี ช่วยเกษตรกร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ร่วมโต๊ะหารือคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด ชูแนวทางการบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัด เผย เล็งจัดให้มีตลาดนัดข้าวประจำปี ผลักดันเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิมีคุณภาพ สนับสนุนการปลูกพืชหลั