คลอดผลข้อมูลเอกภาพภาคเหนือ สศข.2 เผย คณะทำงานฯ เคาะผลแล้วในพืช 7 ชนิด

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคเหนือ มีมติเห็นชอบข้อมูลด้านพืช 7 ชนิด ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ข้าวนาปี 56/57 ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ปี 56 และ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ปี57 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลระดับจังหวัดเบื้องต้น ทั้ง 7 ชนิด ไ