โครงการบัญชีต้นทุนอาชีพ สศก. เผย ช่วยเกษตรกรทำบัญชีเป็น รู้จักลดต้นทุน และพึ่งตนเองได้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เผย ดำเนินการฝึกอบรมให้เกษตรกรเจ๋งเกินเป้า สามารถพัฒนาการทำบัญชีเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการประกอบอาชีพและช่วยปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ก้าวสู่แนวทางการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม