สศก. เดินหน้าสัญญาซื้อขายสับปะรดโรงงาน เร่งทำความเข้าใจเกษตรกร