สศก. รุกพัฒนาภาคเกษตร จัดตั้ง สศข. เพิ่ม 6 แห่ง รองรับภารกิจทั่วประเทศ เปิดทำการพร้อมกันกรกฎาคมนี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินหน้าภารกิจ จัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต อีก 6 เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ รองรับแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาภาคเกษตร ปักธง สศข.13-18 ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงราย นครพนม ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี และกระบี่ ร่วมดูแลพื้นที่จังหว