มหาสารคาม เปิดมาตรการเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติการเกษตร ทั้ง 3 ระยะ ในฤดูฝน

สศข.4 ร่วมติดตามและประชุมวางแผนรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้านการเกษตรในฤดูฝน เพื่อลดผลกระทบหรือความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พร้อมรับสถานการณ์ทั้ง 3 ระยะ ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย แนะเกษตรกรติดตามสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบหา