สศก. แจงเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรดโรงงานลดจากสภาพอากาศ มั่นใจ ราคาดีตลอดปี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาด ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานออกสู่ตลาดปี 57 มีประมาณ 1.98 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4 เนื่องจากเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงทุกภาค มั่นใจ ราคาจะยังอยู่ในเกณฑ์ดีไปจนถึงปลายปี แนะทุกกฝ่ายร่วมกันส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ดี เพื่อลดต้นทุน พร้อมจ