สศข.2 ร่วมแนวทางช่วยเหลือเกษตกรผู้ปลูกข้าว รุกแปลงนาสาธิตลดต้นทุนการผลิต

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 ร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา และโรงเรียนวังธาร จังหวัดสุโขทัย จับมือจัดทำแปลงสาธิตกระบวนการทำนา หวังเป็นต้นแบบลดต้นทุนการผลิตข้าวตามแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฤดูการผลิตปี 2557/58