ร่วมเดินหน้าเข้าสู่เออีซี สศก.เปิดเวทีผลศึกษาสินค้าเกษตร ในมาเล-อินโด-ฟิลิปปินส์ ปี57

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเวทีสัมมนารับฟังผลศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่เออีซี ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ลุยระดมความเห็นเพื่อปรับปรุงรายงานผลการศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ผู้สนใจ สอบถามได้ที่ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โทร.