ดัชนีราคาสิงหาคมลดเล็กน้อย สศก. คาด กันยายนเพิ่ม เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจง ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 57 ลดลงเล็กน้อย 0.82 จากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คาด กันยายน ดัชนีราคาจะสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง เผย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และลองกอง พร้อมออกตลาด