ภาวะ ศก.เกษตร ไตรมาส 3 ขยาย 1.9 สศก. คาด พืช-ปศุสัตว์-บริการเกษตร-ป่าไม้ ดึงทั้งปีขยาย 2.1-3.1

สศก. เผย ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 สาขาพืช-ปศุสัตว์-ป่าไม้ ดึงภาคเกษตร ขยาย 1.9 คาด สิ้นปี 57 ขยายตัวร้อยละ 2.1 - 3.1 ระบุ อ้อย-ข้าวโพด-ยาง-ปาล์ม-ผลไม้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับปศุสัตว์ แจง แม้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจในสถานการณ์กุ้งจากโรค EMS