เผยผลโครงการอบรมโคเนื้อ ปี 57 สศก. มั่นใจ ช่วยเกษตรกรเสริมความรู้ ขายได้ราคาดี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ ปี 57 พื้นที่เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย และเพชรบุรี เผย เกษตรกรพึงพอใจในระดับมาก ช่วยนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง แต่ส่วนใหญ่ยังติดขัดในเรื่องเงินทุน ระ