เจาะพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด สศก. รุกสำรวจความพร้อมด่านสินค้าเกษตร