เล็งอนาคตปาล์มไทย เมื่อต้องไต่บนเส้นลวด สศก. เจาะหลากมุมมอง ร่วมหาทางออกอุตสาหกรรมปาล์ม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เจาะมุมมองวิเคราะห์เส้นทางปาล์มน้ำมันไทย เปรียบ ไม่ต่างกับการต้องเดินบนเส้นลวด บวกกับกระแสบริโภคน้ำมันถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นทดแทน หวั่นแนวโน้มล้นตลาด แนะการปล่อยให้กลไกราคาไปตามธรรมชาติอาจเป็นทางออกที่ดี โดยภาครัฐร่วมกันทุกฝ่ายในก