บุก 58 จังหวัด เกาะติดโครงการสร้างรายได้ฯ หลังสิ้นสุดโครงการ สศก. แจงผลประเมินในพื้นที่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เจาะพื้นที่โครงการของชุมชน 516 โครงการ ทั้ง 58 จังหวัด เผย ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่รายละ 300 บาท ไปจนถึงห