แจงสถานการณ์ไม้ผลภาคใต้ตอนบน สศท. 8 ย้ำ เกษตรกรต้องยกระดับคุณภาพสู่พรีเมี่ยม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 เผยสถานการณ์ไม้ผลเศรษฐกิจ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย 4 จังหวัด ระบุ ทุเรียน เงาะ และ มังคุด จะออกสู่ตลาดหมดช่วงกลางกันยายน ส่วนลองกอง ออกสู่ตลาดหมดในต้นตุลาคมนี้ แนะ เกษตรกรก้าวสู่การยกระดับ