พร้อมเข้าสู่เออีซี สศท.5 มั่นใจ ภาคอีสาน ศูนย์กลางยุทธศาสตร์สำคัญการค้าเกษตรไทย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ร่วมเดินหน้าภาคเกษตรเข้าสู่ AEC ปลายปีนี้ เตรียมพร้อมรับผลกระทบทั้งด้านบวกและลบที่จะเกิดขึ้น มั่นใจ ภาคอีสานได้เปรียบจากจุดแข็งหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการค้า มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจอย่างเต็มที่