สศก.รุกภารกิจนโยบาย กษ. เดินหน้าลดต้นทุนภาคเกษตรด้วยระบบแปลงใหญ่ ปี 59

สศก. พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานปี 59 รุกภารกิจตามนโยบายของ กษ. และ ภารกิจหลักของหน่วยงาน ทั้งการประเมินภาวะเศรษฐกิจการเกษตร การจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตรโดยรวม เร่งเดินหน้าขับเคลื่