เตือนเกษตรกรระวังหนอนปลอกข้าว/แมลงขยอก สศท.10 เผย พบการระบาดในบางพื้นที่แล้ว

สศท. 10 ส่วนแยกเพชรบุรี เตือนเกษตรกรระวังการระบาดของหนอนปลอกข้าวหรือแมลงขยอกกัดกินใบข้าว เผย ขณะนี้พบการระบาดในบางพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี และสมุทรสงครามแล้ว แนะเกษตรกรหมั่นสังเกตและเฝ้าระวัง โดยเกษตรกรในพื้นที่ จ.เพชรบุรี สามารถสอบถามขอคำแนะนำได้ที่ สศท