สศก. เปิดผลศึกษาโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไทย-เมียนมาร์ แจง ต้นทุนขนส่งสูงสุด เฉลี่ย 63%