สศท.11 อุบลราชธานีเปิดข้อมูลวิจัยแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 ร่วมเดินหน้าแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลและผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ เตรียมบูรณาการร่วม ศึกษาผลกระทบทั้ง 6 ด้าน หวังแก้ไขปัญหาอย่างยืน ทั้งด้านการเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของประชาชน