รุกนโยบายรัฐมนตรีเกษตรฯ สศก.เดินหน้าเต็มกำลัง ลุยแผนปฏิบัติการลดต้นทุน

สศก. รุกนโยบายรัฐมนตรีเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ชู 4 มาตรการหลัก สู่เป้าประสงค์ เกษตรกรทั่วไปมีต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตและมูลค่าต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตได้มาตรฐานมีตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่แน่นอน มีรายได