สศก. เร่งถก ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มฯ เผย ร่างทั้ง 2 ฉบับเนื้อหาครอบคลุม รุกหารืออีกครั้ง 29 ก.พ.นี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เร่งกระบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม จัดโต๊ะหารือร่วม สภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้แทนเกษตรกร และลานเท ถกร่างพระราชบัญญัติฯ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เผย เนื้อหาสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ ทั้ง 2 ฉบับ ครอบ