จับมือร่วม ไทย-กัมพูชา สศก.ร่วมคณะผู้แทน รุกแนวทางพัฒนาผลิตภาพ-มาตรฐานภาคเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมคณะผู้แทนของไทยหารือประเทศกัมพูชาเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ระบุ ด้านการเกษตร ไทยและกัมพูชา มีเป้าหมายหลักในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ หวังยกระดับค