ตามติดโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ สศก. ชู เกษตรกรตอบรับเต็มที่ ช่วยยกระดับความรู้ ปรับใช้ได้จริง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงประเมินผลระหว่างการอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ปูพรมพื้นที่ ศพก. 92 ศูนย์ ใน 44 จังหวัด เจาะกลุ่มเกษตรกร 2,760 ราย ระบุ ขณะนี้ผ่าน