สศก. เตรียมร่วมเวที SBSTA สมัยที่ 44 พร้อมชูประเด็นหารือร่วม กลางเดือนพฤษภาคมนี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เตรียมร่วมเวทีประชุมองค์กรย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยที่ 44 ณ ประเทศเยอรมนี กลางเดือนพฤษภาคมนี้ ชู 2 ประเด็นเข้าหารือ คือ มาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ และการกำหนดแนวทางปฏิบัติและเทคโนโลยีด้านเกษตรฯ หวัง