แจงการต้นทุนการผลิตพืชปี 59 สศก. ระบุ ปัจจัยการผลิตหลายชนิดราคาลดลง ในขณะที่ค่าแรงยังทรงตัว

สศก. เผยผลประมาณการต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญปี 2559 (รอบไตรมาส 1) ระบุ ค่าแรงในภาคการผลิตเกษตรยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ราคาปัจจัยการผลิตหลายชนิดลดลง รวมทั้งนโยบายของภาครัฐที่ช่วยเหลือลดภาระต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในหลายมาตรการ พร้อมแจงราย