เกาะติดการดำเนินงาน ศพก. อุทัยธานี สศท.12 ชูจุดเด่น มั่นใจ สร้างสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ได้จริง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ในอำเภอเมือง และอำเภอหนองขาหย่าง ชู จุดเด่นกิจกรรมเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ มั่นใจ ทั้ง 2 ศูนย์ มีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษต