ต่ิอ 3 ก.ค. 2559

ยางพารา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.29 บาท สัปดาห์ก่อน 50.73 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.79 บาท สัปดาห์ก่อน 50.23 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.29 บาท สัปดาห์ก่อน 49.73 บาท ยางก้อนคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.10 บาท สัปดาห์ก่อน 21.87 บาท เศษยางคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.15 บาท สัปดาห์ก่อน 18.76 บาท น้ำยางสดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.77 บาท สัปดาห์ก่อน 47.76 บาท ราคาสินค้าปศุสัตว์ สุกร สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 71.93 บาท สัปดาห์ก่อน 72.06 บาท ไก่เนื้อ ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.55 บาท สัปดาห์ก่อน 38.39 บาท โคเนื้อ ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 101.79 บาท สัปดาห์ก่อน 102.37 บาท กระบือ ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.31 บาท สัปดาห์ก่อน 82.63 บาท ไข่ไก่ ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 304 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ไข่เป็ด ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 359 บาท สัปดาห์ก่อน 358 บาท ราคาสินค้าประมง ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.64 บาท สัปดาห์ก่อน 50.50 บาท ปลาช่อน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.78 บาท สัปดาห์ก่อน 88.50 บาท กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 195.88 บาท สัปดาห์ก่อน 193.99 บาท ปลาทู สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.28 บาท สัปดาห์ก่อน 48.55 บาท ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 85.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ปลาเป็ด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.77 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ปลาป่น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่ - Call Center 1170 - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884 ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สศท.4 แจงพื้นที่ร่วมประชันเกษตรครบวงจร รู้ผลพร้อมกัน 15 กันยายนนี้ และขอขอบคุณสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์ สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 และเวบไซต์ http://infoservice.oae.go.th หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนำรายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-9407239 สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ