จีดีพีเกษตร Q2 หด 1.3% สาขาพืชรับพิษภัยแล้งมากสุด ทำผลผลิตลด แต่ราคาดีดึงรายได้เกษตรกรเพิ่ม 3.7%

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 59 หดตัว 1.3% ชี้ สาขาพืชรับพิษจากภัยแล้งมากสุด ฉุดหดตัว 2.5% ส่วนประมงและบริการทางการเกษตร หดตัว 0.9% และ 1.4% ด้านปศุสัตว์และป่าไม้ขยายตัว 3.1% และ 2.1% ตามลำดับ พร้อมเปิดโผรายได้เกษตรกรไตรมาส