เกษตรฯ รุกแก้ปัญหาภัยแล้ง เดินหน้าแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว มั่นใจ การส่งออกยังฉลุย

กระทรวงเกษตรฯ แก้ปัญหาภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตร รุกสร้างงานให้เกษตรกร ดันรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.7 ในช่วงไตรมาส 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 มั่นใจ ผลสำเร็จของการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกายกระด