สศท.6 เดินหน้าฉลากลดโลกร้อน ทุเรียน-มังคุด ยกระดับจันทบุรี สู่มหานครแห่งผลไม้ปี 60